Ginger Farm
Lemon Grass
Benzoin Forest
Farmer on the farm
Rose Farm

Nhà máy chiết xuất Sả Chanh

 
 
Cây Sả Chanh
  Vùng nguyên liệu Sả Chanh
 

Vùng nguyên liệu Sả Chanh
 
  Chuẩn bị nguyên liệu chiết xuất tinh dầu Sả Chanh
 

Xưởng chiết xuất Sả Chanh
 
  Nồi chưng cất tinh dầu Sả Chanh